Hur vi beter oss

 

Vi uppträder ödmjukt i trafiken

Inga fingrar, knutna nävar eller signaleringar

Vi kör i Zick-Zack formering, där vägen är bred nog.

Föraren på ledarhojen väljer ytter eller innersida på väghalvan
Med andra ord: DU ska inte zick-zacka, utan håll din plats på vägbanehalvan

 

Vi håller reda på bakomvarande motorcyklist, så han hänger med.

Då far ingen vilse eller blir frånåkt.
Med andra ord: GASA PÅ!!!!

Vi kör på bestämda tider.

Ex: Om Start-tiden är 10.00, då kör vi INTE FÖRE detta klockslag, utan väntar hellre nån minut extra, så alla senkomna kan delta.

Med andra ord: SE TILL ATT KOMMA I TID!!!!!