The Chiefen.

jetalassesmc@telia.com
Tel: 0725-244716

 

För medlemskap, lämna följande uppgifter:


Namn:....................
Emailadress:............
Telefon:.....................
Mobil:......................

Årsavgiften för 2019 är 100:-/medlem
Beloppet Överförs till konto:
Länsförsäkringar 9023.49.652.76