Om oss

Eftersom de flesta av oss endast har några mil till länsgränsen mellan Blekinge o Skåne, blev den naturliga startplatsen JetaLasses Place i Sölvesborg. 

Platsen ifråga är belägen mellan ST1-macken och Lasses Kiosk i Sölvesborgs västra del.

N 56° 3.190', E 14° 34.160'

Namnet JetaLasses uppkom då ST1-macken var en JET-mack. 

Klubbens medlemmar behöver inte inneha motorcykel eller delta i klubbens arrangemang.

Fullvärdig medlem (Betald årsavgift) får MAIL eller SMS om olika aktiviteter, oftast med kort varsel. 

Fasta start-tider finns, för att man på ett naturligt sätt, ska kunna
prova om medlemskap passar eller inte.
Vi kör lördagar och söndagar klockan 10 från JetaLasses Place
Välkommen för en provtur i vårat gäng.

Fikaträffar har vi minst en gång per månad under vinterhalvåret.
Någon studiecirkel kan också förekomma.

Kallelse till extra körningar kan och får ske från alla medlemmar.

Medlemmar drar sina egna kostnader, därav den symboliska medlemsavgiften.

 

The Chiefen.
Startad onsdagen den åttonde februari 2012