.....................................JetaLasses MC.......................................

Västra Blekinge och NordÖstra Skånes stolthet

 uppdaterad 2018-02-15 denna sida

=====================================

=========================

Nästa event:
Fikaträff
Du som är medlem får sms om
tidpunkt och plats

Alla MC-intresserade är välkomna på veckoträffarna
men då får de meddela mej om sin medverkan
jetalassesmc@telia.com
0725-244716
=============================

Kvittens till senast inräknad:
Johnny Haraldsson
Lasse Svensson


=====================================The Chiefen har ordet.

Jag lyckades inte bli av med ordförande-posten.
Fick dock lite mindre krav på mej, så arbetsuppgiften lättade något
Alla får mer ansvar för körningar genom att ringa till varandra
och bestämma start-tid etc.
Jag ansvarar för hemsidan o kassan samt vissa samlings-signaler
Om ni vill leda TYP: en tur till Tydinge en torsdag
så kan ni kontakta mej och jag skriver ett sms och på hemsidan
om starttid o startplats så slipper ni sitta i telefon hela dan....

=====================================


Medlemsavgiften för 2018(100:-)
Pengen direkt till The Chiefen,
vid personlig kontakt eller

Swish- tel: 0725-244716
 Glöm inte Namn och mobilnr 
(Överföring via konto är borttaget.)

--------------------------------------------------

Körningar i vinter sker sporadvis.
Det innebär att ni ringer ihop ett gäng
och kör som ni bestämmer.
Vill Ni utannonsera körningen 
så hör av er till mej så gör jag utskick
om eventet så slipper ni ringa alla...

--------------------------------------------------------------- Schemalagda körningar under 
sommarhalvåret

Vi träffas i veckan på dessa ställen

Tisdagar alternativ:
Yngsjö Gamla skolan 18.00,
Ami's cafe Mjölkanabben efter 16.00,
Kärrasand eller Ålshult efter 16.00
Löddeköpinge start 14.00 framme 17.00
Ev. Andra besked får ni via SMS


      Onsdagar alternativ:
Tykarpsgrottorna 17.00,
Granbacken Löberöd 17.00
Valje Camping 18.00
Tyrolen Alvesta/Bälinge 17.00
Ev. andra besked får ni via SMS

Torsdagaralternativ:
Spjutstorp 18.00
Tydinge 17.00
Ev. andra besked får ni via SMS
         
                        Lördagar o söndagar alternativ:                 
Kl:10.00......... Målet bestäms vid start
Ev. Besked får ni via SMS
Läs "Aktiviteter" för andra förslagna sammankomster

      ==========================================================  

Kontakta klubben via E-mail: jetalassesmc@telia.com
eller Telefon:       0725-244716 The Chiefen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------